Keuze nieuwe dieseltank

Op het gebied van nieuwe dieseltanks zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor een kunststof dieseltank een stalen dieseltank of een mobiele tank (IBC tank)

Stukje wet- en regelgeving

In artikel 3.54d Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.71d, lid 2, onder a, van de Activiteitenregeling wordt verwezen naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (hierna: PGS 30). In voorschrift 2.2.1 van de PGS 30 staat dat de gehele installatie inclusief leidingen en appendages moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerd installateur conform BRL-K903 en de onderliggende normen en worden voorzien van een installatiecertificaat. De installatie moet vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging van buitenaf zijn beveiligd.