Dieseltank keuren

dieseltank keuren

Dieseltank keuren (KIWA)!

Elke dieseltank moet vanaf 1 januari 2015 beschikken over een tankcertificaat (voor de tank) en een installatiecertificaat (voor de uitrusting en de plaatsing van de tank) laat dus op tijd uw dieseltank keuren. Een tankcertificaat alleen is niet voldoende, omdat dit certificaat bijvoorbeeld niet het inhoudmeetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelvoorziening of de locatie van de geplaatste dieseltank omvat, zie: www.infomil.nl.

Bij de 15-jarige keuring (20 jaar bij inwendige coating stalen tank) wordt de keuringscriteria uit de BRL K903/08 deelgebied 15 gevolgd,
zie: Kiwa keuringscriteria (pagina 134 t/m 163).

In artikel 3.54d Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.71d, lid 2, onder a, van de Activiteitenregeling wordt verwezen naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (hierna: PGS 30). In voorschrift 2.2.1 van de PGS 30 staat dat de gehele installatie inclusief leidingen en appendages moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerd installateur conform BRL-K903 en de onderliggende normen en worden voorzien van een installatiecertificaat. De installatie moet vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging van buitenaf zijn beveiligd.

Binnenkort SIKB 7800 (pag. 92 t/m 105)

Stalen dieseltank keuren?

Een stalen dieseltank keuring bestaat o.a. uit:

  • Visuele inspectie van de tankopstelling.
  • Visuele uitwendige inspectie van het tanklichaam.
  • Plaatdiktemeting van het tanklichaam aan de onderzijde en aan een wandzijde.
  • Inspectie van het leidingwerk.
  • Dichtheidsbeproeving tank en leidingwerk.
  • Inspectie van de toegepaste materialen zoals overvulbeveiliging en controle van de werking.
  • Opstellen rapportage n.a.v. de keuring.

Extra toevoeging:
wetten.overheid.nl  § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Het keuren van uw dieseltank kunnen wij voor u laten verzorgen.

Wilt u uw stalen dieseltank keuren? Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.

Kunststof dieseltank keuren?

Bovengrondse kunststof dieseltanks, vervaardigd volgens de eisen van BRL-K21002 versie 01 en versie 02, zijn sinds enige tijd op de markt en komen nu in aanmerking voor herclassificatie. Deze tanks zijn niet voorzien van een mangat noch van testplaatjes waardoor het onduidelijk was hoe de inspectie-eisen moesten worden ingevuld.

De REIT-commissie heeft in de vergadering van 2 december 2015 besloten om een voorlopige test uit te voeren, waarbij de criteria, zoals verwoord in het bijgaand document, zullen worden gehanteerd.

Deze criteria zullen worden toegepast op de volgende 20 te herclassificeren tanks waarbij de geanonimiseerde bevindingen aan de REIT-commissie in de vergadering van 23 maart 2016 zullen worden gepresenteerd. Daarna zullen de definitieve criteria worden vastgesteld.

De ontwikkelingen omtrent de herclassifering houden wij nauwlettend in de gaten. Deze website zal bijgewerkt worden met het laatste nieuws.

Het her-keuren van een oude kunststoftank (zonder breekplaatjes) mag momenteel maar door een paar bedrijven gedaan worden. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Wilt u uw kunststof dieseltank keuren? Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.