Dieseltank keuren

Stalen dieseltank keuren?

Een stalen dieseltank keuring bestaat o.a. uit:

  • Visuele inspectie van de tankopstelling.
  • Visuele uitwendige inspectie van het tanklichaam.
  • Plaatdiktemeting van het tanklichaam aan de onderzijde en aan een wandzijde.
  • Inspectie van het leidingwerk.
  • Dichtheidsbeproeving tank en leidingwerk.
  • Inspectie van de toegepaste materialen zoals overvulbeveiliging en controle van de werking.
  • Opstellen rapportage n.a.v. de keuring.


wet- en regelgeving:

BLR SIKB 7800 (pag. 92 t/m 105)

Het keuren van uw dieseltank kunnen wij voor u laten verzorgen.

Wilt u uw stalen dieseltank keuren? Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.

Dieseltank

Kunststof dieseltank keuren?

Bovengrondse kunststof dieseltanks, vervaardigd volgens de eisen van BRL-K21002 versie 01 en versie 02, zijn sinds enige tijd op de markt en komen nu in aanmerking voor herclassificatie. Deze tanks zijn niet voorzien van een mangat noch van testplaatjes waardoor het onduidelijk was hoe de inspectie-eisen moesten worden ingevuld.

De REIT-commissie heeft in de vergadering van 2 december 2015 besloten om een voorlopige test uit te voeren, waarbij de criteria, zoals verwoord in het bijgaand document, zullen worden gehanteerd.

Het her-keuren van een oude kunststoftank (zonder breekplaatjes) mag momenteel maar door een paar bedrijven gedaan worden. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Wilt u uw kunststof dieseltank keuren? Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.

kunstof-dieseltank

Mobiele tank (IBC) Keuren?

Gebruikt u een Intermediate Bulk Container (IBC) voor diesel? Dan ben u wettelijk verplicht deze regelmatig te laten keuren (Wetgeving) deze keuring moet gebeuren door een bedrijf dat daar wettelijk toe bevoegd is. De Omgevingsdienst/Gemeentes en de verkeersinspectie zullen hierop regelmatig controles uitvoeren. Is uw mobiele tank niet gekeurd of niet op tijd gekeurd, dan loopt u het risico op een hoge boete.

Keuringen

Via Brandstofnet kan uw mobiele tank gekeurd worden, gewoon bij u op de locatie. Ook is het mogelijk meerdere mobiele tanks tegelijkertijd te laten keuren. Tijdens de keuring wordt een controlelijst bijgehouden. Indien de mobiele tank voldoet aan de wettelijke normen ontvangt u van de keurmeester een Kiwa en ADR Keuringsraport. De keurmeester verzorgt ook de logboek aantekening en de vermelding van de vervaldatum op het typeplaatje van uw tank.

IBC 1000 liter

Wet- en regelgeving dieseltank keuren.

Elke stationaire dieseltank moet vanaf 1 januari 2015 beschikken over een tankcertificaat (voor de tank) en een installatiecertificaat (voor de uitrusting en de plaatsing van de tank). Een tankcertificaat alleen is niet voldoende, omdat dit certificaat bijvoorbeeld niet het inhoudmeetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelvoorziening of de locatie van de geplaatste dieseltank omvat, zie: www.infomil.nl.

Bij de 15-jarige keuring (20 jaar bij inwendige coating stalen tank) wordt de keuringscriteria uit de BRL K903/08 deelgebied 15 gevolgd,
zie: Kiwa keuringscriteria (pagina 134 t/m 163).

In artikel 3.54d Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.71d, lid 2, onder a, van de Activiteitenregeling wordt verwezen naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (hierna: PGS 30). In voorschrift 2.2.1 van de PGS 30 staat dat de gehele installatie inclusief leidingen en appendages moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerd installateur conform BRL-K903 en de onderliggende normen en worden voorzien van een installatiecertificaat. De installatie moet vloeistofdicht zijn, voldoende sterk zijn en waar nodig doeltreffend tegen beschadiging van buitenaf zijn beveiligd.

BRL SIKB 7800 van kracht!

Op 8 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 9 juni 2020. Naast diverse andere gewijzigde normen en richtlijnen is met deze wijziging de BRL SIKB 7800 officieel van kracht en vervangt de BRL k903.

Tot 1 juli 2021 is het toegestaan om BRL-K903, Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties, KIWA Nederland B.V., versie 08, vastgesteld op 1 februari 2011 met wijzigingsbladen van 15 december 2011, 1 januari 2013, 14 februari 2014, 1 april 2015 en 21 september 2015, toe te passen.

Zie :BLR SIKB 7800 (pag. 92 t/m 105)
Zie :PGS 30

Keuringstermijnen
dieseltank keuren

Bovengrondse tankinstallaties voor PGS klasse 3- en 4-producten – Hoofdgebied D – PGS 30

Gevarenklassen lijst